Budowa ul. Nowoszerokiej

Gmina Miasto Szczecin
2007-11-01 do 2008-10-31
7555000.00 zł
Majątkowe
Materialne
Zakończone
Drogownictwo
środki własne
Tak

W ramach zadania zbudowano całkowicie nowy ciąg, tzw. ul. Nowoszeroką (obecnie ul. Gen. Sosabowskiego), nowe skrzyżowanie z ul. Taczaka i Łukasińskiego z sygnalizacją świetlną oraz fragment ciągu jezdni na odcinku od ul. Taczaka do skrzyżowania z ul. Szeroką i Żniwną. Wyremontowano także istniejącą ul. Bracką. Ponadto zadanie obejmowało budowę chodników, ścieżki rowerowej oraz ekranów akustycznych.