Budowa Szczecińskiego Parku Naukowo - Technologicznego "Pomerania"

Szczeciński Park Naukowo - Technologiczny
2008-01-01 do 2020-12-01
1000000000.00 zł
Bieżące/Majątkowe
Materialne
W realizacji
Rozwój
Regionalny Program Operacyjny 1.2.1
Tak

Podstawowym zadaniem Szczecińskiego Parku Naukowo-Technologicznego spółki, której właścicielm jest Gmina miasto Szczecin jest budowa Pomerania Technopark, zlokalizowanego przy ul. Niemierzyńskiej. SPNT działa na rzecz tworzenia lokalnego i regionalnego środowiska innowacyjnego nastawionego na rozwój przedsiębiorczości poprzez tworzenie sprzyjającej bazy materialnej, infrastrukturalnej, ekonomicznej i socjalnej do zakładania, rozwoju i wspierania małych przedsiębiorstw innowacyjnych, do przemysłowego wykorzystania wiedzy naukowej, do transferu i komercjalizacji nowoczesnych technologii. Park "Pomerania" słuzyć będzie ożywieniu gospodarczemu Szczecina, aktywizacji ekonomicznej regionu poprzez pomoc firmom z sektora MŚP. Głównym zadaniem Parku będzie skupienie na jednym terenie zarówno ośrodków badawczo-rozwojowych a także przedsiębiorstw zainteresowanych inwestowaniem w innowacyjne produkty i usługi.

Realizacja inwestycji podzielona jest na etapy i obejmuje lata 2009-2020.

ETAP 0 Inwestycji 2008-2010

Od początku 2008 roku trwają prace nad przekształceniem budynku zlikwidowanej szkoły na centrum inkubacji biznesu.
W wyremontowanej szkole znajdzie sie łącznie 2 tys. metrów kw. Część powierzchni zostanie przekazana na preferencyjnych warunkach młodym przedsiębiorcom z branży IT i nowoczesnych technologii. Będą tam funkcjonować firmy dopiero powstające jak i doświadczone jednostki.

Głównymi zaletami centrum inkubacji biznesu będą:

- preferencyjne stawki wynajmu wyposażonych pomieszczeń biurowych,
- wspólne usługi: recepcja, poczta, sale konferencyjne, Internet,
- doradztwo, szkolenia.

Przestrzeń centrum inkubacji biznesu służyć będzie kreowaniu, stymulowaniu oraz wspieraniu młodych przedsiębiorstw m.in. wywodzących się z inkubatorów akademickich.

ETAP I Inwestycji 2008-2013

Kolejny budynek Inkubatora biznesu. Będzie to miejsce rozpoczynania działalności gospodarczej przez nowo powstające lub działające już na rynku małe podmioty gospodarcze w obszarze wysokich technologii, w tym etapie powstanie też centrum komputerowe i centrum innowacji przeznaczone dla firm prowadzących działalność w zakresie wysokich technologii, technik informacyjnych oraz ośrodków badawczo-rozwojowych w zakresie gospodarki opartej na wiedzy i społeczeństwa informacyjnego.
 

ETAP II Inwestycji 2013-2020

Ośrodek szkoleniowy IT oraz centrum kształcenia ustawicznego zbudowane w II etapie inwestycji będą budynkami komplementarnymi do obiektów etapu I. Ośrodki szkoleniowe będą zapewniać wykształcenie oraz podnoszenie kompetencji pracowników firm będących w Pomerania Technopark oraz pracowników administracji publicznej. Celem powołania takich instytucji będzie również dostosowywanie kompetencji i umiejętności pracowników firm całego regionu do aktualnych potrzeb firm.

ETAP III Inwestycji 2013-2020

Etap trzeci obejmuje budowę centrum wzornictwa przemysłowego, w którym dzięki wykorzystaniu potencjału projektantów i artystów nastąpi pobudzenie rozwoju gospodarczego regionu oraz wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw. W ramach etapu trzeciego planowana jest budowa kompleksu budynków biurowych, centrów badawczo-rozwojowych oraz laboratoriów tworzonych na potrzeby firm, które będą oferowały swoje usługi na rynku badań dla MSP. Powstaną również specjalistyczne powierzchnie produkcyjne, obiekty wystawienniczo - targowe. Obiekty te będą realizowane we współpracy z inwestorami zewnętrznymi lub/i w oparciu o długoterminowe umowy z przyszłymi najemcami.

ETAP IV Inwestycji 2013-2020

Centrum kongresowe - sale konferencyjne, bankietowe, seminaryjne, hotel. W celu uzupełnienia funkcji kongresowej w obiekcie będzie zaprojektowany zespół sal wielofunkcyjnych, seminaryjnych, bankietowych lub wystawowych. Projekt przewiduje budowę hotelu zapewniającego obsługę obiektów parkowych. Plany przewidują budowę powyższych obiektów w oparciu o współpracę z inwestorami zewnętrznymi i deweloperami.