Budowa ronda w ciągu ul. Morwowej

Gmina Miasto Szczecin
2010-06-02 do 2011-09-07
6510460.00 zł
Majątkowe
Materialne
Zakończone
Drogownictwo
środki własne
Nie

W ramach zadania planuje się wybudować rondo w ciągu ul. Morwowej. Zadanie obejmuje: przebudowę skrzyżowania, budowę chodników, wjazdów do posesji, murków oporowych, wykonanie kanalizacji deszczowej, wykonanie oświetlenia ulicznego, budowę ekranów akustycznych i usunięcie kolizji z istniejącą infrastrukturą techniczną. Przebudową objęte zostaną następujące ulice: Morwowa, Chojnicka, Wieluńska, Azotowa.