Budowa ronda u zbiegu ulic Ku Słońcu - Derdowskiego - Dworskiej

Gmina Miasto Szczecin
2006-06-19 do 2007-10-05
14895000.00 zł
Majątkowe
Materialne
Zakończone
Drogownictwo
środki własne
Tak

W ramach zadania wykonano przebudowę skrzyżowania ulic: Ku Slońcu, Derdowskiego, Dworska, Okulickiego na rondo o średnicy wyspy centralnej 60 m. Szerokość jezdni ronda wyniosła 10 m. Razem z budową ronda przebudowane zostało istniejące torowisko tramwajowe oraz fragmenty ulic Derdowskiego i Ku Słońcu, by dostosować geometrię do nowego układu torowego. Przebudowane zostały: kanał sanitarny, deszczowy, sieć wodociągowa, ciepłownicza, gazowa, elektryczna, elektrotrakcyjna i telekomunikacyjna, oświetlenie uliczne i sygnalizacja świetlna. Na całej długości przebudowanych ulic powstały chodniki, ścieżki rowerowe oraz nasadzono zieleń.