Budowa pompowni Grabów i Dolny Brzeg wraz z kolektorami tłocznymi

ZWIK
2004-12-20 do 2009-05-15
106400000.00 zł
Majątkowe
Materialne
Zakończone
Gospodarka komunalna
fundusz spójności
Tak

Przedmiotem kontraktu było zaprojektowanie i budowa: dwóch pompowni ścieków Grabów i Dolny Brzeg o wydajności maksymalnej wynoszącej: 1.800 l/s (Grabów) i 1200 l/s (Dolny Brzeg), zbiornika retencyjnego o pojemności ok. 9.000 m3, budynku technicznego i dwóch równolegle prowadzonych kolektorów tłocznych o długości po ok. 6 km każdy, o średnicach 800 mm na odcinku od Pompowni Grabów do Pompowni Dolny Brzeg i średnicach 1000 mm od pompowni Dolny Brzeg do oczyszczalni ścieków Pomorzany. Kolektory tłoczne wykonano metodą wykopową i przewiertem sterowanym HDD pod rzeką Odrą i Kanałem Parnickim oraz metodą mikrotunelingu i przecisku klasycznego. Równolegle do rurociągów tłocznych ułożono kable światłowodowe do transmisji danych w specjalnych rurach osłonowych. Wartość zadania w EUR: 26.600.000