Budowa pompowni "Białowieska" wraz z rurociągiem przesyłowym i systemem kanalizacji w dzielnicy Pomorzany w Szczecinie

ZWIK
2004-01-02 do 2006-10-01
18632000.00 zł
Majątkowe
Materialne
Zakończone
Gospodarka komunalna
fundusz spójności
Nie

Przedmiotem kontraktu była budowa pompowni ścieków Białowieska przesyłającej ścieki z lewobrzeżnego Szczecina do oczyszczalni ścieków Pomorzany. Ścieki są doprowadzane do oczyszczalni Pomorzany rurociągiem tłocznym o średnicy 710 mm, wykonanym z tworzywa HDPE i długości ok. 2 km. Wydajność pompowni Białowieska to 920 l/s. W ramach kontraktu wybudowanoo również sieć kanalizacyjną w dzielnicy Pomorzany. Wartość zadania w EUR: 4.657.992,60