Budowa Obwodnicy Śródmieścia Szczecina - etap V - budowa ulicy od ul. Duńskiej - Krasińskiego do ul. Arkońskiej

Gmina Miasto Szczecin
2010-09-03 do 2012-12-30
80104000.00 zł
Majątkowe
Materialne
Zakończone
Drogownictwo
środki własne
Nie

W ramach zadania planuje się zbudować V etap Obwodnicy Śródmieścia Szczecina, obejmujący odcinek o długości około 1.200 m. od skrzyżowania ulic: Duńska– Krasińskiego do ulicy Arkońskiej.
Zakres projektu obejmuje:

- budowę ulicy dwujezdniowej,

- przebudowę skrzyżowania z ulicą Chopina wraz z odcinkiem około 470 m tej ulicy,

- podłączenie skrzyżowania ulic Niny Rydzewskiej i Wszystkich Świętych,

- przebudowę skrzyżowania z ulicami Arkońska i Niemierzyńska wraz z odcinkiem około 530 m ciągu tych ulic, wraz ze skrzyżowaniem z ulicą Papieża Pawła VI,

- przebudowę istniejącego wiaduktu kolejowego nad ulicą Niemierzyńską,

- dostosowanie istniejącego układu drogowego do nowoprojektowanej drogi tj. zapewnienie dojazdów do terenów przyległych, wykonanie parkingów, zatok autobusowych,

- budowę przejścia podziemnego pod Obwodnicą w rejonie ul. Łabędziej, - budowę chodników i ścieżek rowerowych, - wykonanie sygnalizacji świetlnej i oświetlenia.

Inwestycja na mocy Umowy o dofinansowanie z dnia 29 grudnia 2009 roku otrzymała wsparcie finansowe w ramach poddziałania 2.1.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 – 2013. Wielkość dofinansowania wynosi ok. 50 932 721 PLN, bieżąca wartość dofinansowania pozyskana przez Urząd Miasta Szczecin: 22 358 637,95 PLN.