Budowa oświetlenia w parku im. Kownasa

ZUK
2009-11-06 do 2009-12-10
265261.00 zł
Majątkowe
Materialne
Zakończone
Gospodarka komunalna
budżet gminy
Nie

Budowa oświetlenia w parku im. Kownasa. Powstała linia kablowa zasilająca o długości 22 m oraz linia kablowa oświetleniowa o długości 2609 m. Zamontowano 79 słupów oświetleniowych.