Budowa kładki nad ul. Staszica

Gmina Miasto Szczecin
2006-07-03 do 2007-05-31
3103000.00 zł
Majątkowe
Materialne
Zakończone
Drogownictwo
środki własne
Nie

W ramach zadania zbudowano kładkę dla pieszych nad ulicą Staszica oraz przebudowano ciąg pieszy w rejonie ronda im. J. Giedroycia, pomiędzy ulicami Wyzwolenia oraz Staszica, zagospodarowano teren oraz wykonano nasadzenia.