Budowa boisk przy ZS 10

szkoły
2010-08-01 do 2010-11-01
1716000.00 zł
Majątkowe
Materialne
Zakończone
Oświata
budżet miasta
Nie

Budowa ogólnodostępnych boisk sportowych, wyłożonych sztuczną trawą lub nawierzchnią syntetyczną. Wykonanie systemu odwadniającego, piłkochwytów, siedzisk, oświetlenia, ogrodzenia i monitoringu terenu.