Budowa boisk przy SP 69

szkoły
2010-08-01 do 2010-11-01
2375000.00 zł
Majątkowe
Materialne
Zakończone
Oświata
budżet miasta
Nie

Realizacja programu rządowego - Budowa ogólnodostępnych 2 boisk sportowych, jedno do piłki nożnej z nawierzchnią ze sztucznej trawy, drugie - wielofunkcyjne (siatkówka, koszykówka) z nawierzchnią syntetyczną oraz zaplecze szatniowo-sanitarne jako wolno stojacy domek. W ramach inwestycji zostanie wykonany system odwadniający , a takze  piłkochwyty, siedziska, oświetlenie i ogrodzenia terenu, monitoring i inne urządzenia sportowe, w miarę potrzeb placówki. Obiekty będą pelnić funkcję integracyjną, zdrowotną i społeczną poprzez udostepnianie ich mieszkańcom poołudniami i w wolne dni.