Budowa boisk przy SP 53

szkoły
2010-08-01 do 2010-11-01
2665000.00 zł
Majątkowe
Materialne
Zakończone
Oświata
budżet miasta
Nie

Realizacja programu rządowego - Budowa ogólnodostępnych 2 boisk sportowych, jedno do piłki nożnej z nawierzchnią ze sztucznej trawy, drugie - wielofunkcyjne (siatkówka, koszykówka) z nawierzchnią syntetyczną oraz zaplecze szatniowo-sanitarne, jako wolno stojacy domek. W ramach zadania zaplanowano montaż systemu odwadniającego oraz  piłkochwytów, siedzisk, oświetlenia i ogrodzenia terenu, monitoringu i innych urządzeń sportowych, w miarę potrzeb placówki. Obiekty będą pelnić funkcję integracyjną, zdrowotną i społeczną poprzez imprezy sportowe oraz udostepnianie ich mieszkańcom poołudniami i w wolne dni.