Budowa boisk przy SP 42

Gmina Miasto Szczecin
2010-09-01 do 2010-12-01
1660000.00 zł
Majątkowe
Materialne
Zakończone
Oświata
budżet miasta
Tak

Realizacja programu rządowego. Budowa dwóch, ogólnodostępnych boisk sportowych - do piłki nożnej z nawierzchnią ze sztucznej trawy i wielofunkcyjnego (siatkówka, koszykówka) z nawierzchnią syntetyczną oraz realizacja zaplecza szatniowo-sanitarnego. W ramach inwestycji zostanie wykonany system odwadniający , a także piłkochwyty, siedziska, oświetlenie, ogrodzenie i monitoring terenu. Obiekty będą pełnić funkcję integracyjną, zdrowotną i społeczną poprzez udostępnianie ich mieszkańcom popołudniami i w wolne dni.