Budowa łącznika ulic: Maciejowicka i Struga

Gmina Miasto Szczecin
2009-01-01 do 2009-09-30
5094000.00 zł
Majątkowe
Materialne
Zakończone
Drogownictwo
środki własne
Nie

W ramach zadania zbudowano nową ulicę łączącą ul. Maciejowicką, której modernizację ukończono w 2008r. z ulicą Struga. Wykonano uzbrojenie ulicy, chodnik oraz nasadzenia drzew.