Adaptacja obiektu na środowiskowy dom samopomocy

Gmina Miasto Szczecin
2009-01-01 do 2010-12-31
357828.00 zł
Majątkowe
Materialne
Zakończone
Pomoc społeczna
środki własne
Nie

Przygotowanie dokumentacji projektowej, wykonanie robót budowlanych.